24/09/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον τίτλο των θεμάτων 3 και 16)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη  27-07-2018 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ.

Slider
Θέλω να εγγραφώ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Φόρμα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου
Θέλω να αναφέρω ένα πρόβλημα
Αυτόματη προώθηση στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω email
Θέλω να ελέγχω τα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος τριμηνιαίας αναφοράς οικονομικών στοιχείων
Θέλω να πληρώσω
Πληρωμές υποχρεώσεων
Θέλω να δω προκηρύξεις
Δες τις τελευταίες προκηρύξεις έργων – προμηθειών
Θέλω να ζητήσω ένα έγγραφο
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών κλπ.
Θέλω να ελέγχω τα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος τριμηνιαίας αναφοράς οικονομικών στοιχείων
Θέλω να δω προκηρύξεις
Δες τις τελευταίες προκηρύξεις έργων – προμηθειών
Θέλω να αναφέρω ένα πρόβλημα
Αυτόματη προώθηση στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω email
Θέλω να ζητήσω ένα έγγραφο
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών κλπ.

Ατζέντα εκδηλώσεων

No posts found.
Θέλω να εγγραφώ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Φόρμα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου

Θέλω να ελέγχω τα οικονομικά στοιχεία

Έλεγχος τριμηνιαίας αναφοράς οικονομικών στοιχείων

Θέλω να δω προκηρύξεις

Δες τις τελευταίες προκηρύξεις έργων – προμηθειών

Θέλω να αναφέρω ένα πρόβλημα

Αυτόματη προώθηση στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω email

Θέλω να πληρώσω

Πληρωμές υποχρεώσεων

Θέλω να ζητήσω ένα έγγραφο
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών κλπ.