Δήμος Αλεξανδρούπολης 
Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32 - Αλεξανδρούπολη
Τηλ: (+30) 25510 22222
Φαξ: (+30) 25510 64142
E-mail: info@alexpolis.gr