ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ 2551022222
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Aντιδήμαρχοι
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης 2551350172
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου 2551350041
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2551350292
Αθλητισμού 2551350104
Φερών και Πρωτογενούς Τομέα 2555350070
Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 2551350901
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2551350071
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2551350100 2551350102
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2551350141
ΦΑΞ 2551350142
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2551350081
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ ( 1ος όροφος , 8.30-10.30π.μ.) 2551350213
2551350276
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
Προϊστάμενος 2551350002
Έγγραφές λόγω γάμου – αρχική εγγραφή λόγω εγκατάστασης Μεταβολές λόγω διαζυγίου – υιοθεσίας. Ιθαγένεια 2551350098
Γεννήσεις – Βαπτίσεις-Μητρώα Αρρένων 2551350099
Έκδοση Πιστοποιητικών 2551350008
Έκδοση Πιστοποιητικών 2551350009
E-mail dimotologio@alexpolis.gr
Ληξιαρχείο Αλεξανδρούπολης
Ληξίαρχος 2551350004
2551350005
2551350007
E-mail alexlix@alexpolis.gr
Ληξιαρχείο Φερών 2555350070
Ληξιαρχείο Τραϊανούπολης 2551350918
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 2551350020
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350018
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350058
ΘΥΡΙΔΑ 2551350019
ΘΥΡΙΔΑ 2551350012
ΘΥΡΙΔΑ 2551350013
ΘΥΡΙΔΑ 2551350015
ΘΥΡΙΔΑ 2551350010
ΘΥΡΙΔΑ 2551350014
FAX 2551089942
FAX 2551089916
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2551350048
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350045
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350044
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350046
FAX 2551350047
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝ.ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350031
2551350039
2551350037
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
2551350033
2551350034
2551350032
2551350036
2551350035
2551350021
2551350050
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ)
2551350082
2551350027
2551350054
2551350026
2551350051
2551350053
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) 2551350056
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 2551350293
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FAX 2551080664
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2551350133
2551350137
2551350230
2551350230
2551350136
2551350135
2551350170
2551350271
2551350220
2551350134
2551350130
2551350225
2551350129
2551350272
2551350220
2551350198
2551350111
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2551350025 2551350041
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350042
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2551082117
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350097
2551350023
2551350024
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350017  2551350022
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350040
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350083
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350067
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350068
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2551350069
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2551350088
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2551350089
ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 25510 26046
ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 25510 24177
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 25510 24177 25510 31398
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 25510 24177
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 25510 24018
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 25510 24018
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 25510 82023
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 25510 29180
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 25510 31397
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 25510 25504
FAX Δ/ΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25510 34325
FAX ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25510 31398
ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ 2555350096
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 2551350184
Γραφείο Τύπου 2551350189

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΕΡΩΝ 25553-50070
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΕΡΩΝ 25553-50071
FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 25550-23411
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 25553-50072
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ 25553-50083
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25553-50094
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25553-50073
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25553-50084
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
25553-50074
25553-50087
25553-50091
25553-50098
25553-50082
25553-50075
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2555-350086
FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ 25553-50092
ΚΕΠ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 25553-50103
25553-50101
25553-50102
FAX ΚΕΠ 25553-50
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
25553-50085
25553-50088
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
25553-50079
25553-50078
25553-50054
25553-50080
25553-50049
FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 25550-22224
ΤΑΜΕΙΟ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
25553-50053
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
25553-50076
25553-50090 25553-50093
25553-50081
FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 25553-50050
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΔΗΓΟΙ 25553-50086
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 25553-50097
ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ 25553-50096
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΕΡΩΝ 25550-24211
FAX ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 25550-23071
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΕΡΩΝ 25550-88005
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΕΡΩΝ 25550-24860
ΚΔΑΠ ΦΕΡΩΝ 25550-88077
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΕΡΩΝ 25550-22075
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΛΟΥ
25550-31208
FAX ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΛΟΥ 25550-31605
ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ 25550-31101

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 25513-50900
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
25513-50921
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
25513-50901
 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
25513-50907
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
25513-50903
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25510-51806
ΚΕΠ 25510-89903