Επιτροπή παιδείας
Κ.Δ.ΑΠ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης