Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 08-12 - Τ.Κ. : 68100 - Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25513 50010-15
Fax: 25513 50016
email: d.alexandroupolis@kep.gov.gr

Διεύθυνση: Λουτρά Αλεξανδρούπολης - Τ.Κ. : 68100
Τηλέφωνο: 25510 89903
Fax: 25510 89904
email: d.traianoupolis@kep.gov.gr

Διεύθυνση: Σ. Φιλίππου & Βασ. Γεωργίου Β - Τ.Κ.: 68500 - Φέρες
Τηλέφωνα: 2555350101 , 2555350102 , 2555350103
Fax: 2555350199
email: d.feron-evrou@kep.gov.gr