Υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψη Ιατρών Παθολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου από την επόμενη της δημοσίευσης στις 05-02-2021 στον τοπικό τύπο (Ελεύθερη Θράκη) και για 5 ημέρες

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ