Γραμμή ενημέρωσης των Δημοτών Αλεξανδρούπολης για τον Κορωνοϊό

Καλέστε στο  2551022222 επιλογή "0" (9.00π.μ. - 9.00μ.μ.) όπου εθελοντές ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου σας παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη :

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
  2. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/29-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4777/Β΄/29-10-2020) ¨Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709).
  3. Την εμφάνιση επιβεβαιωμένων αλλά και ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 στον πληθυσμό του Δήμου μας.
  4. Τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
  5. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας

 

Αποφασίζουμε

Την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων-δομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από τις 31 Οκτωβρίου έως και 12 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να ενισχύσουμε τις προσπάθειες εξάλειψης του κινδύνου διασποράς του COVID -19 .

Η απόφαση αφορά το σύνολο των κλειστών και ανοικτών δημοτικών και σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γηπέδων και σταδίων, των δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων που βρίσκονται εντός σχολικών διδακτηρίων και των δημοτικών αθλητικών χώρων ελεύθερης άθλησης (πολιτών και κοινού).

Κατόπιν μετάβασης του Νομού Έβρου στο επιδημιολογικό επίπεδο 3 – αυξημένης επιτήρησης και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού, τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα εξυπηρετούν το κοινό με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, από σήμερα 30/10/2020 μέχρι νεωτέρας.
Τηλέφωνα Κ.Ε.Π.:

ΚΕΠ Αλεξανδρούπολης

2551350010 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 60 - 62 - 63

ΚΕΠ Φερών

2555350101 - 02

ΚΕΠ  Τραιανούπολης

2551089903

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας  υπόψη:

  1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  58 του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του  Δημάρχου, όπως  τροποποιήθηκε και  ισχύει.
  2. Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484/11.10.2020 τεύχος Β’) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ,δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Λόγω της υπαγωγής της Π.Ε. Έβρου στην κατηγορία αυξημένη επιτήρηση – «επίπεδο 3», την λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορών, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν μέτρα περιορισμού για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο λόγω αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής :

 

  1. Κάθε Δευτέρα θα λειτουργούν δύο παράλληλες λαϊκές αγορές στην Δ.Ε. Φερών, α) Από την Πλατεία Ελευθερίας (Δημοτικό Κατάστημα Φερών) μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αθηνάς με την συμμετοχή του 50% των πωλητών, β) Από την οδό Βύρας μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Έβρου (Περιφερειακή) με την συμμετοχή του 50% των πωλητών, όσων φέρουν νόμιμη άδεια, τηρουμένων των 3 μέτρων ελεύθερου χώρου μεταξύ των πάγκων. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα η συμμετοχή των πωλητών σε κάθε μια εκ των δύο παράλληλων λαϊκών αγορών θα λειτουργεί εναλλάξ.
  2. Κάθε Πέμπτη θα λειτουργούν δύο παράλληλες λαϊκές αγορές στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, α) από την οδό Πέλλας έως την οδό Κίρκης και β) από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Αμμοχώστου με την συμμετοχή του 50% σε κάθε μια των παράλληλων λαϊκών αγορών των πωλητών όσων φέρουν νόμιμη άδεια, τηρουμένων των 3 μέτρων ελεύθερου χώρου μεταξύ των πάγκων.

 

Για κοινόχρηστους χώρους, όπου έχουν παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για συναφείς δραστηριότητες επιβάλλεται η συμμετοχή του 50% των πωλητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξανδρούπολης πωλητών από Περιφερειακές Ενότητες που έχουν τεθεί στην κατηγορία  αυξημένου κινδύνου - «επίπεδο 4».

Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 9 μέτρων πλέον θα συμμετέχουν με πάγκους 6 μέτρων. Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 6 μέτρων πλέον θα συμμετέχουν με πάγκους 4,5 μέτρων. Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 3 μέτρων παραμένουν ως έχουν.

Η Δημοτική Αστυνομία, θα πραγματοποιεί συνεχείς και τακτικούς ελέγχους και θα επιβάλλει πρόστιμα στους παραβάτες. Η Δ/νση Καθαριότητας θα φροντίσει για την απολύμανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια  λειτουργίας των λαϊκών αγορών για την αντιμετώπιση  διάδοσης  του  Kορωνοϊού COVID-19 τόσο οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες, όσο και οι καταναλωτές  υποχρεούνται  να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής  προστασίας  και αποφυγής συγχρωτισμού.

Η ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  των πάγκων των  πολιτών  ορίζεται  σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.

Τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Πολυκοινωνικό, τον Ερυθρό Σταυρό - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου, προληπτικά και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μετρήσεις μέσω θερμομέτρου υπερύθρων όλων όσοι εισέρχονται στο Δημαρχείο και στα γραφεία της παλιάς δημαρχίας.
Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (www.eody.gov.gr) λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα, για την προστασία των υπαλλήλων και των πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες του Δήμου μας.
Υπενθυμίζουμε ότι συνδημότες μας μπορούν να καλούν τη Γραμμή Δημότη στο 2551022222 επιλέγοντας την αρχική επιλογή "0" και θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με ιατρό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου για να τους παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές.

Εφαρμόζοντας τα προληπτικά μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού στην πατρίδα μας με κύριο στόχο την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναστέλλει τη λειτουργία των ΚΑΠΗ από αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου και για 4 εβδομάδες.

Εξετάζουμε συνεχώς τα νέα δεδομένα ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και κυρίως των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας.