Αναστολή λειτουργίας τμημάτων σχολικών μονάδων Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω της πανδημίας covid_19

Σχολείο/Δομή Περιοχή Διεύθυνση Αναστολή έως και Παρατηρήσεις:
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 12 26/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Δ1
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΡΟΔΟΥ 36 26/11/2020
Αναστολή λειτουργίας ολοήμερου τμήματος
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΡΙΦΗ 5 23/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος ΣΤ2
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 21 25/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος ΣΤ1
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20 25/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος ΣΤ1
6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 49 24/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α1
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΡΙΦΗ 5 25/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ
ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΥΖΗ 26 25/11/2020
Αναστέλλει τη λειτουργία του το 2ο τμήμα και ολοήμερο τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΥ 1 16/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Ε'
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 19 18/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος ΣΤ2
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 13/11/2020
Αναστολή λειτουργίας  2ου τμήματος
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
14ΗΣ ΜΑΪΟΥ 17/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ2
4ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  16/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α5
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1 13/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ4
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ  Ε. 4 13/11/2020
Αναστολή λειτουργίας 2ου τμήματος
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΓΙΑ 16/11/2020
Αναστέλλει τη λειτουργία του
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΥΤΑΒΟΥ 5 13/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ1
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 35 13/11/2020
Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β2
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 13/11/2020
Αναστέλλει τη λειτουργία του το τμήμα Β1
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 13-11-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του Α4
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ 11 13-11-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία της η Γ τάξη