Συνδεθείτε για να παρακάτω γ

https://ng.fieldclimate.com/auth/login?returnUrl=%2Fdashboard

Όνομα  χρήστη: dimos
Κωδικός: 676767

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το playstore:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metos.fieldclimate&hl=en_US&gl=US

Καθώς και στο appstore:

https://apps.apple.com/us/app/fieldclimate/id731871663