Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Φερών, στις 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη.

Χρονικό διάστημα υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται η 11:00 π.μ. και λήξη η 11:30 π.μ.
Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 π.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ