Υποβολή προσφορών από 24/5/2019 έως και 30/5/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφοράς Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης