Καταλυτική ημερομηνία 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., να καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο προμηθειών (106) του Δήμου Αλεξ/πολης.

Συνολικού προϋπολογισμού 16.060,00 € χωρίς το ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ