ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Γεννήθηκε στον Αγ.Αθανάσιο Δράμας το 1946 και είναι κάτοχος του διπλώματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από την σχολή το 1969 και έκτοτε εργάσθηκε στο Υπ.Οικονομικών στην  ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας όπου και έγινε Διευθυντής.

Στην συνέχεια Διετέλεσε Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ). Το 2001-2002 εκλέχθηκε στις Δημοτικές εκλογές ως Δημοτικός Σύμβουλος και ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών. Το ίδιο συνέβη και το 2001-2013. Από το 2014 έως και σήμερα εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα  του Δήμου Αλεξανδρούπολης.