Αντικείμενα

1) Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση των αγροτών σε θέματα που άπτονται του πρωτογενούς τομέα.

2) Έκδοση βεβαιώσεων για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων.

3) Έκδοση βεβαιώσεων κατανομής βοσκοτόπων.

4) Συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

5) Οργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών συναντήσεων, σε θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής.

6) Συνεργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την εφαρμογή του πρόγραμματος καταπολέμησης κουνουπιών.

7) Διοργάνωση Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών.

8) Υποβολή δικαιολογητικών για την διανομή καυσόξυλων